Problemer med TDC på Anholt

Simple fejl, som gentagne gange sætter os ud af spillet
I forbindelse med overgangen til Home Trio fra TDC er der igen kludret med installationen, så vi været uden Internet og telefon i 3 dage.
I de sidste 4 år har vi være udsat for lignende problemer og i endnu flere år har vi haft gentagne problemer med telefonforbindelsen.
Juli 2009
     
 

Vi har således været afskåret for at kunne udføre vores arbejde og være i den nødvendige kontakt med omverdenen.

 
 

Vi har hele tiden prøvet at bestille de bedste løsninger, men trods det er det ikke lykkedes at få en stabil opkobling uden problemer på centralen.

 
 

TDC vil ikke levere professionelt bredbånd eller servicekontrakter på Anholt.

 
 

Vi har spildt umådelig meget tid på at kontakte TDC for at få løst problemerne.

 
 

Efter rigtig megen tid og samtaler med rigtig mange TDC medarbejdere er det efter uger, hver år blevet tåleligt.

 
 

Den behandling, som vi har fået i år udløser et erstatningskrav til TDC - for manglende mulighed for at udføre vores job og for spild af tid i forbindelse med kommunikation med TDC.

 
 

På siden her vil vi løbende uddybe hændelsesforløbet for de seneste år.

 
 

Foreløbig kan det fortælles at vi det første år med bredbånd installeret prøvede at sætte abonnementet i bero i vinterhalvåret for at spare penge. En service som TDC jo anbefalede. Resultatet var at forbindelsen ikke kom i gang før efter 3 dage. Det til trods for at vi havde bestilt åbning i god tid inden ankomsten.

De næste år nøjedes vi med at få skruet ned til billigste hastighed i vintermånederne, selv om det var dyrere end at sætte abonnementet i bero. Heller ikke dette hjalp, vi var uden bredbåndsforbindelsen i mindst 3 dage efter vi var ankommet, selv om vi havde skruet op for hastigheden i god tid inden vi rejste til Anholt.

Sidst har vi prøvet at lade forbindelsen stå åben med fuld skrue hele vinteren, selv om det selvfølgeligt er for dyrt. Heller ikke dette gav os stabilitet, da vi ankom.

 
 

Vi føler os meget generet af den leverance som TDC præsterer på Anholt.

 
 

Det hjælper jo ikke at skifte til en anden udbyder, da TDC jo ejer kablerne og centralerne og vi således skal betjenes af de samme medarbejdere.

 
 

Det strider mod alle teknologiske og udviklingsmæssige ambitioner, at et samfund i yderområdet af Danmark ikke kan betjenes bedre.

 
 

Måske har vi igen et eksempel på at monopolet tryner borgerne.

 
     
Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os
Lindegaardens Data - Sønderstrandvej 63, 8592 Anholt - Mobil: 4096 0655 - eMail: ole@anholt.dk